RSSRSS | Tisk

Služby

Úklid

Martin Mašek, telefon: 606 467 196, email: masek@sendme.cz

Výtahy

Otis, telefon: 800 107 525
Nevyjel, telefon: 724 228 141

Výměník

E-systém Praha, telefon: 736 535 975 (Svoboda)

STA

TVNET - Ing. Rajnoch, telefon: 603 282 765, 274 860 600

Altoma

Ovládání garážových vrat a vchodů do domů, telefon: 272 770 003, 272 770 004

Pojištění

Kooperativa přes rámcovou smlouvu s ČMSBD

Revize

Elektrické rozvody

Revize provedeny v roce 2014. Zjištěné nedostatky odstraněny 2014. Další revize proběhne v roce 2019.

Hasicí přístroje

Revize jsou prováděny každoročně. Hasicí hadice vyměněny v letech 2006-2008, ostatní hasicí vybavení vyměňováno průběžně.

Hromosvod

Revize provedeny v roce 2014. Další revize proběhne v roce 2019.

Výměník

Revize prováděny třikrát ročně - duben, červenec, říjen.

Vodoměry

Výměna proběhla v červnu 2014, další revize proběhne v roce 2019.

Výtahy

Tříletá odborná zkouška proběhla v březnu roku 2014, inspekční prohlídka v červenci 2014, další proběhne v roce 2017. Průběžné prohlídky každé čtvrtletí, prohlídky dozorcem (Špaček) každé 2 týdny.