RSSRSS | Tisk

Povinnosti správce

Pracovní doba:
Po-Pá: 7:00 - 16:00
So-Ne: po dohodě

Pracovní místnost: č. 17 + WC a předsíň

Telefon: 222 956 081

Vybavení místnosti dle inventárního seznamu

Pracovní náplň

Denně

 • prohlídka všech domů a odstranění případných závad– žárovky, dveře, výtahy, aj
 • prohlídka garážových stání a odstranění závad– žárovky, dveře, vodovodní potrubí a TUV, další závady
 • úklid okolo kontejnerů a vchodů
 • kontrola úklidu v domě, v němž byl příslušný den úklid prováděn, zápis nedostatků a projednání nápravy s pracovníkem úklidu

Týdně

 • prohlídka společných prostor – komor, kočárkáren – žárovky, úklid
 • prohlídka výměníku, v případě havarijního stavu provádí úkony v souladu s absolvovaným proškolením, provádění úklidu

Měsíčně

 • kontrola hasicích přístrojů, písemné nahlášení případných ztrát a závad představenstvu družstva
 • kontrola střech

Dle potřeby

 • úklid a údržba zeleně (kromě sakur), sněhu, listí
 • úklid a údržba pracovní místnosti č. 17
 • kontrolní odečty společných fakturačních měřidel
 • kontrola pracovníků provádějících opravy, kontrola provedených prací v areálu, přebírání prací jen po zmocnění představenstvem nebo výborem SV

Správce kontroluje práce a činnosti prováděné v areálu

 • úklid sklepů
 • mytí oken
 • revize hasicích přístrojů
 • revize výtahů
 • úklid garáží
 • další pravidelné revize

Písemně upozorňuje představenstvo na důležité závady vyžadující neprodlenou opravu a upozorňuje na případné následky neprovedených oprav.

Opravy a jiná činnost v bytech pouze po 16. hod nebo v době oběda nebo dovolené s výjimkou havarijních situací (prasklá stoupačka či závada na topení).